Biểu dương con cán bộ, nhà giáo, người lao động năm học 2019 - 2020

Biểu dương con cán bộ, nhà giáo, người lao động đạt thành tích xuất sắc và vượt khó học giỏi năm học 2019 - 2020

Bộ môn Lịch sử tỉnh Hải Phòng với 3 bài được phát sóng trên VTV7

Vinh dự của bộ môn Lịch sử hải phòng với 3 bài được phát sóng trên VTV7

Thí sinh dự kỳ xét tuyển giáo viên trung học phổ thông năm 2020

Thông báo số 21/TB-SGDĐT-TCCB ngày 29/01/2021 về kết quả kiểm tra sát hạch thí sinh dự kỳ xét tuyển giáo viên trung học phổ thông năm 2020
Subscribe to Ngành giáo dục Hải Phòng